Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

websupport Χρηματοδοτούμενες πράξεις

Με την υπ’ αριθμ. 1248/19-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΗΑ7Λ7-0ΚΖ)  Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και την υπ’ αριθμ. 1158/12-05-2022 (ΑΔΑ:6ΕΒΞ7Λ7-Π1Α) τροποποίηση αυτής, εντάχθηκε η Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 και συνολική δημόσια δαπάνη 345.000,00 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα …

Πράξη «Μελέτες – τεχνικές υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

websupport Χρηματοδοτούμενες πράξεις

Με την υπ’ αριθμ. 1687/11-01-2021 (ΑΔΑ:Ω01446ΜΤΛ6-ΤΗΨ)  Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάχθηκε η Πράξη «Μελέτες – τεχνικές υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος», συνολικού προϋπολογισμού 299.510,00 ευρώ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» …

Δωρεάν wifi σε 12 σημεία του Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου, Χρηματοδοτούμενες πράξεις

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 12 κεντρικά σημεία του Δήμου Μαραθώνος αποκτούν οι δημότες και οι επισκέπτες μας. Mε τον Αριθμό Συμφωνίας INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/001462-001911, ο Δήμος μας προχώρησε στην εγκατάσταση και παροχή δωρεάν και υψηλής συνδεσιμότητας wifi σε κεντρικά σημεία για 3 χρόνια, βάσει της …