Αναστολή πρωινής εκπαιδευτικής λειτουργίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή πρωινής εκπαιδευτικής λειτουργίας Βρεφικών – Βρεφονηπιακών – Παιδικών σταθμών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων Δήμου Μαραθώνος και Ειδικών σχολείων Παμμακαρίστου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 366/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006)

β) Τις διατάξεις του άρ. 58 και του άρ. 94 παρ.4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018)

δ) Η υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π. οικ. 31291/7.6.2024 (ΑΔΑ:ΨΤΗΓ465ΦΥΟ-ΗΚΝ) εγκύκλιος του Υπ. Υγείας «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

ε) Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 ΚΥΑ (Β ́ 8)

στ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ1/64708/ΓΔ4/10-06-2024 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή της πρωινής εκπαιδευτικής λειτουργίας την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 λόγω εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών των Βρεφικών – Βρεφονηπιακών – Παιδικών σταθμών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων Δήμου Μαραθώνος καθώς και των Ειδικών σχολείων Παμμακαρίστου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Κ77ΩΛΜ-909

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ77ΩΛΜ-909

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *