Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 62/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 6/11/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1. Ζ******* Ε******* του Π*******, 2. A******* A******* του I*******, 3. Β******* Κ******* του Δ******* κατά του Δήμου Μαραθώνος

δ) Tην από 16/01/2024 απόφαση του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (η οποία επεδόθη στον Δήμο Μαραθώνος στις 19/1/2024 με Α.Π. 1695/2024) σύμφωνα με την οποία: Δέχεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Υποχρεώνει προσωρινά τον καθ’ ου  να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αιτούντων καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης κατά τη δικάσιμο της 30ης/9/2024 και υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί αυτή κατά την ανωτέρω δικάσιμο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 16/01/2024 προσωρινής διαταγής του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μαραθώνος υποχρεώνεται προσωρινά να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αιτούντων 1. Ζ******* Ε******* του Π*******, 2. A******* A******* του I*******, 3. Β******* Κ******* του Δ*******, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τη συζήτηση της αίτησής τους ασφαλιστικών μέτρων στις 30/9/2024.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΠΝΨΩΛΜ-ΙΨΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΝΨΩΛΜ-ΙΨΘ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *