Απόφαση ΟΕ “Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου”

websupport Οικονομική Επιτροπή

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2022 από (23-09-2022) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

1.- (322 – 2022 ΟΕ) Λήψη απόφασης για έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής, φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου Λ. Μαραθώνος 80 στο Μαραθώνα

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •