Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα | Συνεδρίαση 12/7/24

websupport Τοπικά Συμβούλια Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 4ης  Tακτικής  Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις των άρθρων  88 & 89  του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα  84 ,89 & 90 του Ν.4555/2018,του Ν.4623/2019,την υπ’ αριθμ. 88/59846/21.08.2019 (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) «Τρόποι Σύγκλησης των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων»  καθώς και την υπ’ αριθμ. 94/ Α.Π. :8050/26-01-2024 (Α.Δ.Α. 9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Καλείσθε να προσέλθετε στην 4η Τακτική  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα  του Δήμου Μαραθώνος, την  12η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., στο Τοπικό Κατάστημα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος  Αττικής ,επί  της οδού  Προέδρου Ι.Τσουτσάνη 6, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  επί  των  κάτωθι  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοτικού Σχολείου, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
  2. Λήψη απόφασης για  την έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Προφήτη Ηλία & Πανοράματος, σύμφωνα με τη συνημμένη Οριζοντιογραφία, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα 

Γεώργιος Ηλίας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *