Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5/2024

websupport Δημοτικό Συμβούλιο Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη  15-2-2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Μόνιμη τέλεση του Μαραθωνίου Δρόμου των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρά του και αναγνώριση του χρόνου διάνυσης της αυθεντικής διαδρομής ως την παγκόσμια επίσημη επίδοση των μαραθωνίων δρόμων από τον Οργανισμό World Athletics. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από τμήμα του δημοτικού ακινήτου ΚΦ638Α της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 3. Περί λήψης απόφασης για την προσχώρηση στην ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝOY (Escrow Account) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  της Δράσης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ: Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ,  Β. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΝΕΡΟΥ,  Δ.  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»,  με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008» για τα έργα α. Υποδομές παροχής νερού  β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών  μετρητών  νερού  δ. Μονάδες  αφαλάτωσης. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 4. Περί λήψης για την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του ιδρύματος για το παιδί  η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» . (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 5. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση ή μη της απόφασης 1/2023 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής του Χ.Ν . (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη της απόφασης 3/2023 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής των Τ.Μ & λοιποί . (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 7. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση ή μη της απόφασης 4/2023 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής της Α.Α . (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 8. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση ή μη της απόφασης 5/2023 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής του Κ.Β.  (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 9. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση ή μη της απόφασης 6/2023 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής του Ζ.Α. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη της απόφασης 1/2024 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Επιλύσεων επί της προσφυγής του Κ.Δ. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου  )
 11. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου -κυλικείου κολυμβητηρίου- εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Ν. Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου )
 12. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου -κυλικείου κινηματογράφου -εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Ν. Μάκρης.
 13. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (7- 2024 ΔΕ) . (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου )
 14. Περί λήψης απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό ειδικού ανταποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης αρ.18 παρ.5 του Ν.3870/2010 και του Ν.3463/06 (αποφ.Δ.Ε.41/2024) (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 15. ) (6 – 2024 ΔΕ) Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής, σύμφωνα με το ΦΕΑ 638024-11.12.2023 του Προϊσταμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού». (Απόφαση 16 – 2023 του συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα.    (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κωνσταντίνος Μεταξωτός).
 16. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Μαραθώνος στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ (WHO Hellenic Healthy Cities Network) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Γεωργάτος)
 17. Περί αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ α)ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμaνουήλ. Γεωργάτος)   
 18. Περί αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ α)ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ” . (ειδικός αγορητής:  Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ . Γεωργάτος)   
 19. (5 – 2024 ΔΕ) Λήψη απόφασης περί  ονοματοδοσίας οδών της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος». (Απόφαση 15–2023 του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα) (ειδικός  αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Αναστάσιος Χρυσίνας).
 20. Υποβολή αιτήματος που αφορά στη δαπάνη για Αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Πέτρος Πάλλης).
 21. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ) Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Σπανού)
 22. Περί λήψης απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μικρής κλίμακας  -ERASMUS – SPORT  –  2024.  (ειδικός αγορητής:  Αντιδήμαρχος κ. Χ. Στάμος )

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *