Επαναληπτική δημοπρασία – καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  και  της  αρ . 25/17  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  , για την για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων ( 26 σημείων ) όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10  η Μαρτίου      2017  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00 εως 11.00  , στo Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Μάκρης , στην οδό Λ. Μαραθώνος 104, στην Νέα Μάκρη, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 10% του  ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου  μισθώματος ήτοι  156 € .

Πληροφορίες  καθώς και το τεύχος της δημοπρασίας  μπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο τηλέφωνο : 2294320588 ( Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαραθώνος ) , τη <<Διαύγεια>> και την ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

   ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διακήρυξη 25-2017 ΟΕ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •