Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου Leave a Comment

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Παρατείνεται η Ανοιχτή – Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος, έως την Παρασκευή 22/06/2018. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη (ορθή επανάληψη) …

κάδοι απορριμάτων

Περιορισμός εναπόθεσης απορριμάτων

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας να περιορίσουν την εναπόθεση απορριμμάτων λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΧΥΤΑ Φυλής (καθίζηση) . Το πρόβλημα σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε δεν θα λυθεί πριν την Πέμπτη 14 του μηνός, οπότε και θα μπορούμε να μεταφέρουμε ξανά …

αποψίλωση

Ε' κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

Ε’ Κατασκήνωση | Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 8.655,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 08-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. …

καθαρισμός ιματισμού

Ε΄κατασκήνωση | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού του ιματισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 1.909,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 14/05/2018 Τεχνική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού οικίσκων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης Leave a Comment

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος να προσέλθουν σε συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2018, εκτιμώμενης αξίας 18.000 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 12/2018 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

Παιδί και Θάλασσα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Ξεκινούν  οι εγγραφές στο Ημερήσιο Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα – Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Μαραθώνα για παιδιά 6 έως 14 ετών. Οι αιτήσεις εγγραφών θα παραλαμβάνονται στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Μάκρης από τη Δευτέρα 11/6/2018 έως την Παρασκευή 15/6/2018 …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 11ης Ιουνίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη: Την αρ.1291/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 Την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. …

μεταμόρφωση σωτήρος

Συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις του δήμου Μαραθώνος, να υποβάλουν αίτηση/σεις συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 10 και 11 Ιουνίου, Εμποροπανήγυρις Αγ. Βαρνάβα, στο Βαρνάβα , …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Ετήσια release Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων GENESIS για το έτος 2018 (ετήσια RELEASE), εκτιμώμενης αξίας 11.879,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 2.480,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Υποστήριξη στο Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες υποστήριξης παραμετροποίησης εφαρμογών του προγράμματος GENESIS εκτιμώμενης αξίας 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 2/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος. …

ΕΠΑΝΕΚ

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» | Δράση ΕΠΑνΕΚ

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με προϋπολογισμό 150 εκατ. €. Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση …

ΕΠΑΝΕΚ

«Ψηφιακό άλμα» | Δράση ΕΠΑνΕΚ

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. €. Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά …

Παιδί και Θάλασσα

Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την ΚΕΔΜΑ

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής και κατανοώντας την ανάγκη των γονέων για δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση 2018» για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπή ποιότητας ζωής | Αποφάσεις 32, 33, 34, 35 και 36

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Leave a Comment

  Αριθ.Απόφασης 32/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Κόλλια Ευαγγέλου Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε …