Γραφική ύλη

Προμήθεια εντύπων και φακέλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εντύπων και φακέλων για τις υπηρεσίες του, εκτιμώμενης αξίας 6.198,14€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην 1/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΗ) Ο Δήμος Μαραθώνα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 4η Συνεδρίαση 29ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/1/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 2η συνεδρίαση 17ης Ιανουαρίου 2018

administrator Επιτροπή Τουρισμού Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 1η Συνεδρίαση 18ης Ιανουαρίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αναστολή παροχής υπηρεσιών Ληξιαρχείου

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Σας ενημερώνουμε ότι από την 17η Ιανουαρίου 2018 έως και 21η Ιανουαρίου 2018 παύει η λειτουργία του ΠΣΛΗΠ και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρείται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν θα εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό. Σύμφωνα με …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 1η Συνεδρίαση 12ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/1/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Leave a Comment

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 08/01/2018 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Θέσεις εργασίας

Άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Μαραθώνος

administrator Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 6 – 15/1/2018 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Μαραθώνος» που εδρεύει στο Μαραθώνα (Οινόης 6) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Όσες/ους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος …

Θέσεις εργασίας

18 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών)

administrator Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 6 – 15/1/2018 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει …

Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 1η συνεδρίαση 9ης Ιανουαρίου 2018

administrator Επιτροπή Τουρισμού Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

βιβλιοδεσία

Ανάθεση εργασιών βιβλιοδεσίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες για την βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων Γραφείου Δημάρχου – Αντιδημάρχων καθώς και Μητρώων Αρρένων εκτιμώμενης αξίας 899,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 27/12/2017 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης …

Pet Microchip Scanner

Προμήθεια σαρωτών ταυτοποίησης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σαρωτές για ταυτοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων εκτιμώμενης αξίας 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 21/12/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 41η Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 40η Συνεδρίαση 19ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

αθλητικός εξοπλισμός

Εκποίηση πάγιων αθλητικών υλικών | ΚΕΔΜΑ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η επιτροπή καταγραφής και καταστροφής υλικών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. με την υπ’ αριθμ. 206/2017 απόφασή του, αποτελούμενη από τους ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ 332/2017 απόφαση του Διοικητικού …

κοινωνική συνοχή

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ατόμων ή ομάδων, μέσω ενός βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου στο γεωργικό τομέα, προσαρμοσμένο στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες βιοφυσικές συνθήκες του Δήμου μας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου …