Περιπολία drones και για την ανεξέλεγκτη εναπόθεση κλαδευτικών-κηπευτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

websupport Δελτία τύπου, Καθαριότητα Σχολιάστε

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Μαραθώνος ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την ανεξέλεγκτη, παράνομη και ασυνείδητη εναπόθεση κλαδευτικών-κηπευτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικείμενων (όπως στρώματα, έπιπλα κ.λπ.) σε απολύτως ακατάλληλα μέρη, θα έχει πλέον …

Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων” Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθεια Banner

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθεια Banner για την προβολή Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024 καθώς και για το Μουσείο, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 377/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του …

Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 375/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023» Αριθμός Απόφασης: 374/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας εντύπων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων καθώς και  ενημερωτικού υλικού για το Μουσείο, του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης …

Άσκηση εφέσεων κατά οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση εφέσεων κατά των με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου» Αριθμός Απόφασης: 367/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) 1. …

Περί ανάθεσης της “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία”» Αριθμός Απόφασης: 360/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 15η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Πέμπτη  27-6 -2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του …

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 16/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (Αριθμός Συνεδρίασης 16/2024) Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ …

Σε Κατηγορία Κινδύνου πυρκαγιάς 4 και 5, σήμερα, 21/6 η Ανατολική Αττική. Κλειστό το πευκοδάσος στο Σχινιά – όλες οι ρυθμίσεις

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία Σχολιάστε

Σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (Πολύ υψηλή) και 5 (Συναγερμού) θα βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 21/6 η Ανατολική Αττική και για το λόγο αυτό η Περιφέρεια θέτει σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς …

Ξεκίνησε η εναέρια, 24ωρη περιπολία ειδικών drones για την πυροπροστασία του Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου 1 Σχόλιο

Ξεκίνησαν από σήμερα οι 24ωρες περιπολίες των ειδικών drones που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για τον έγκαιρο και ακριβή εντοπισμό πιθανών εστιών πυρκαγιάς και θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου …

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20-06-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 1-07-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 …

Διακοπή υδροδότησης στη Νέα Μάκρη (Αργοστολίου) λόγω σπασίματος αγωγού από τις εργασίες της αποχέτευσης

websupport Υπηρεσία Ύδρευσης

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη από 14:00 έως τις 17:00 θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης λόγω σπασίματος αγωγού από τις εργασίες αποχέτευσης στην Αργοστολίου και Πευκών. Ζητάμε την κατανόησή σας. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με την πυροσβεστική διάταξη 20/2024 για τον καθαρισμό οικοπέδων

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία 11 Σχόλια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 20/2024 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΦΕΚ 2695, ΤΕΥΧΟΣ Β, 9/5/2024)  «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις …

Το Σάββατο, 29 Ιουνίου και ώρα 20:30 το καλοκαιρινό φεστιβάλ της Παμμακαρίστου, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος!

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Μουσική, χορός, τραγούδι, φαγητό, bazaar και πολλά άλλα περιμένουν το κοινό στο καλοκαιρινό φεστιβάλ της Παμμακαρίστου, που θα γίνει το άλλο Σάββατο, 29 Ιουνίου και ώρα 20:30, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος–Λεωφ. Μαραθώνος 1, ΤΚ 19 005 Νέα Μάκρη. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν το μουσικό σχήμα “ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ”, ο Πολιτιστικός και …