Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Εκκενώσεις βοθρολυμάτων & αποφράξεις δικτύων Ε’ κατασκήνωσης

paschalis Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεων δικτύων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα και Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.996,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 25/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας …

Προμήθεια εντύπων & φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης.

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εντύπων και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 6.448,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π2/2019 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 23ης Απριλίου 2019

paschalis Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/4/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

paschalis Θέσεις εργασίας Leave a Comment

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα …

6ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2019 | επίσημα αποτελέσματα

paschalis Δελτία τύπου Leave a Comment

«6ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2019» Ημιμαραθώνιος Ελπίδας και Αναγέννησης «Επίσημα Αποτελέσματα: Ημιμαραθωνίου,10χλμ. και 5χλμ.» Η Οργανωτική Επιτροπή σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του Ημιμαραθωνίου του αγώνα των 10χλμ. και των 5 χλμ. http://www.runnermagazine.gr/apotelesmata-agonon/imimarathonios-marathona-2019 Οι συμμετέχοντες δρομείς του Ημιμαραθωνίου, των …

Εμποροπανηγύρεις Νέας Μάκρης 2019 – αιτήσεις

paschalis Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος για το 2019, να υποβάλουν αίτηση/σεις συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:   Α) …

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Απολογισμός χειμερινής περιόδου 2018 – 2019

paschalis Εκτελεστική Επιτροπή Leave a Comment

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Εγχειρίδιο λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας

paschalis Εκτελεστική Επιτροπή Leave a Comment

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας

paschalis Εκτελεστική Επιτροπή Leave a Comment

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2019

paschalis Εκτελεστική Επιτροπή Leave a Comment

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Δωρεάν προληπτικός ιατρικός και οδοντιατρικός έλεγχος

paschalis Δελτία τύπου Leave a Comment

Δωρεάν Προληπτικός Οδοντιατρικός και Ιατρικός Έλεγχος από τις 22 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου 2019 θα διεξαχθεί στο χώρο του Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Μαραθώνα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 13η συνεδρίαση 17ης Απριλίου

paschalis Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την …

Πρόσκληση πολιτικών υποψηφίων σε κοινή σύσκεψη

paschalis Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ηλίας Ψηνάκης καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους …

Ευαισθητοποίηση υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας των φύλων

paschalis Δελτία τύπου Leave a Comment

Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Αποκεντρωμένες Δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη ΔΕ βοηθού βρεφονηπιοκόμου δίμηνης απασχόλησης

paschalis Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 …

4 θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Μαραθώνος

Γραφείο τύπου Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Για την χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές και χειροτέχνες-καλλιτέχνες στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης  του Δήμου Μαραθώνος Ο Αντίδημαρχος Μαραθώνος  καλεί τους δικαιούχους άδειας παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου και τους δικαιούχους …

καιρός

΄Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ

Γραφείο τύπου Δελτία τύπου Leave a Comment

Επιδείνωση του καιρού από σήμερα Παρασκευή 5-4-2018 από αργά το απόγευμα και από τα νοτιοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες (που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις) και τους θυελλώδεις Ν-Α ανέμους  στη κεντρική και νότια χώρα. …

ημερίδα - workshop

Επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα ισότητας και φύλου

Γραφείο τύπου Δελτία τύπου Leave a Comment

Δελτίο τύπου Ο Δήμος Μαραθώνος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Αποκεντρωμένες Δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη τη χώρα», θα διοργανώσει σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) …

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Ανάθεση έργου αντικατάστασης χλοοτάπητα γηπέδου

Γραφείο τύπου Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”, …