κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Παντοπωλείο | Υποβολή αιτήσεων ένταξης

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος». Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, …

κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Φαρμακείο | Υποβολή αιτήσεων ένταξης

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος». Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Μαραθώνος θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, …

κάδοι απορριμάτων

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης …

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 8.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Για …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση ηλεκτρολογικών βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 15.004,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.389,92 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 20-03-2018 Τεχνική Έκθεση της …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών …

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτί­ωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας …

υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας 5.457,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του …

Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Συντήρησης Υποδομών ανέρχεται στο ποσό των 18.788,30 € με το …

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης στα σχολικά κτήρια, στα δημοτικά κτήρια στο σταθμό Μεταφόρτωσης και στην Ε’ Κατασκήνωση, εκτιμώμενης αξίας 5.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 5/2018 Μελέτη …

Τετράπολις - παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί | Εγγραφές στο σχολικό έτος 2018-19

administrator Δελτία τύπου

Δικαιολογητικά εγγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαραθώνος   Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Β) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας …

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Μάκρη

Εμποροπανήγυρη στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 20 και 21 Μαϊου 2018

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλουν αίτηση για την εμποροπανήγυρη των Αγ. Κων/νου & Ελένης Ν. Μάκρης, η οποία διοργανώνεται την 20ή και 21η Μαϊου 2018, επί της οδού Λιβυσίου και συγκεκριμένα …

Καταπολέμηση κουνουπιών

Καταπολέμηση κουνουπιών | Πρόγραμμα 2018 | 2η Εφαρμογή από αέρος

administrator Δελτία τύπου

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 8ης Μαΐου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2018) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 08/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό …

citylabs

City Challenge | crowdhackathon #smartcity2

administrator Δελτία τύπου

Έχεις ιδέα πώς θα κάνεις την πόλη σου καλύτερη; Έλα στα CityLabs της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και παρουσίασέ την !   2ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Κέντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) …

Παιδί και Θάλασσα

Θερινό ημερήσιο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά από την ΚΕΔΜΑ

administrator Δελτία τύπου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για “Δημιουργία Ημερήσιου Εκπαιδευτικού και Ψυχαγωγικού Προγράμματος σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών και για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων από Δευτέρα …

Half marathon Ημιμαραθώνιος

5ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2018 | Ο Μαραθώνας τίμησε την ιστορία του

administrator Δελτία τύπου, Ημιμαραθώνιος

Ο Μαραθώνας ανέδειξε για άλλη μια φορά την ιστορική του αξία σε έναν αγώνα δρόμου που οργανώθηκε με τις καλύτερες οργανωτικές και αγωνιστικές προϋποθέσεις με τη σημαντική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστούμε. Με το πλήθος των συμμετοχών να …

Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης

Εμποροπανήγυρη στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ 4 και 5 Μαϊου 2018

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλουν αίτηση για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, η οποία διοργανώνεται στις 4 και 5 Μαϊου 2018, σε χώρο πλησίον της Ιεράς Μονής. Για …