Οικονομική Επιτροπή | 25η συνεδρίαση 29 Ιουλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 25/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 και 380/39456/15.6.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 29/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια διεύθυνση Γραμματείας Αθλητισμού (ΠΑγΟ) οι οποίοι μας ενημέρωσαν προφορικά ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθεί σήμερα 29/7/2022 ηλεκτρονικά.

  1. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήματος για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •