Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 375/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 • Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα».
 • Την από 1/2024 Μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος.
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014920660.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 15943 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 90ΖΗΩΛΜ-9Σ6, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 12-06-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 • Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014951733 2024-06-17.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα» προϋπολογιζόμενης αξίας 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε την 1/2024 αρ. μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς:

1

ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13 – 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.: 999778324 – Δ.Ο.Υ.: ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Τηλέφωνο: 2109517736 – 6976738045 – 6937312590 www.georgiopouloi.gr // georgiopouloi@gmail.com

2

ΚΟΥΚΗΣ Ν. – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΑΒΑΚΗ 4, Τ.Κ. 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Α.Φ.Μ. 998831062, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, info@polyphoniki.gr

3

SYRIX PRODUCTIONS ΑΜΚΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ. 19500, ΑΦΜ 996771483, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, syrixproduction@gmail.com

4

SYRIX PRODUCTIONS ΑΜΚΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ. 19500, ΑΦΜ 996771483, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, syrixproduction@gmail.com

5

ΑRTISTIC BUG PRODUCTIONS  Ελένη Κανούση, Παραγωγή και διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18541, Α.Φ.Μ. 144387774, Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ. : 6977447732, 210.6447593
  thanoskanousis@gmail.com

6

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λ.ΦΥΛΗΣ 145Α, ΛΙΟΣΙΑ, ΑΦΜ 055617550,  Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, monochord@hotmail.gr

7

ΚΟΥΚΗΣ Ν. – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΑΒΑΚΗ 4, Τ.Κ. 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Α.Φ.Μ. 998831062, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, info@polyphoniki.gr

8

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΜ 801873609, ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ,  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 84003 ΣΙΦΝΟΣ, virgl@otenet.gr

9

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λ.ΦΥΛΗΣ 145Α, ΛΙΟΣΙΑ, ΑΦΜ 055617550,  Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, monochord@hotmail.gr

10

ΑΠΟΗΧΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ε, ΨΑΡΡΩΝ 4-5 ΒΑΡΗ Τ.Κ 16672, Α.Φ.Μ  802296511, ΔΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, apoichos@yahoo.com

11

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ,ΛΑΧΑΝΑ 17 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 171077581, Νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μουρατίδη, και  δια εξουσιοδοτήσεως από τον Μάνο Τρανταλλίδη, cricospr@gmail.com

12

 CIRCLEEE Ε.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ41, Τ.Κ. 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 802415749, Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΝΝΑ, circleee41@gmail.com

η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, Χάλαρη Ευαγγελία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (375/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ9Ψ7ΩΛΜ-6Ν3

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Ψ7ΩΛΜ-6Ν3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *