Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 375/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την υπ. αριθμ. 74/2024 απόφαση του Δ.Σ που αφορά στην έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα στον Δήμο Μαραθώνα, εν όψει του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα».
 6. Την από 1/2024 Μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014920660.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 15943 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 90ΖΗΩΛΜ-9Σ6, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 12-06-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014951733 2024-06-17.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα» προϋπολογιζόμενης αξίας 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε την 1/2024 αρ. μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μαραθώνα».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς:

1

ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13 – 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.: 999778324 – Δ.Ο.Υ.: ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Τηλέφωνο: 2109517736 – 6976738045 – 6937312590 www.georgiopouloi.gr // georgiopouloi@gmail.com

2

ΚΟΥΚΗΣ Ν. – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΑΒΑΚΗ 4, Τ.Κ. 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Α.Φ.Μ. 998831062, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, info@polyphoniki.gr

3

SYRIX PRODUCTIONS ΑΜΚΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ. 19500, ΑΦΜ 996771483, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, syrixproduction@gmail.com

4

SYRIX PRODUCTIONS ΑΜΚΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ. 19500, ΑΦΜ 996771483, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, syrixproduction@gmail.com

5

ΑRTISTIC BUG PRODUCTIONS  Ελένη Κανούση, Παραγωγή και διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18541, Α.Φ.Μ. 144387774, Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ. : 6977447732, 210.6447593
  thanoskanousis@gmail.com

6

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λ.ΦΥΛΗΣ 145Α, ΛΙΟΣΙΑ, ΑΦΜ 055617550,  Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, monochord@hotmail.gr

7

ΚΟΥΚΗΣ Ν. – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΑΒΑΚΗ 4, Τ.Κ. 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Α.Φ.Μ. 998831062, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, info@polyphoniki.gr

8

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΜ 801873609, ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ,  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 84003 ΣΙΦΝΟΣ, virgl@otenet.gr

9

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λ.ΦΥΛΗΣ 145Α, ΛΙΟΣΙΑ, ΑΦΜ 055617550,  Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, monochord@hotmail.gr

10

ΑΠΟΗΧΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ε, ΨΑΡΡΩΝ 4-5 ΒΑΡΗ Τ.Κ 16672, Α.Φ.Μ  802296511, ΔΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, apoichos@yahoo.com

11

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ,ΛΑΧΑΝΑ 17 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 171077581, Νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μουρατίδη, και  δια εξουσιοδοτήσεως από τον Μάνο Τρανταλλίδη, cricospr@gmail.com

12

 CIRCLEEE Ε.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ41, Τ.Κ. 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 802415749, Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΝΝΑ, circleee41@gmail.com

η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, Χάλαρη Ευαγγελία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (375/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ9Ψ7ΩΛΜ-6Ν3

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Ψ7ΩΛΜ-6Ν3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *