Περί εκ νέου παράτασης θητείας διοικητικών συμβουλίων σχολικών επιτροπών Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί εκ νέου παράτασης θητείας διοικητικών συμβουλίων σχολικών επιτροπών Δήμου Μαραθώνος »

Αριθμός Απόφασης: 89/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α /8-6-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 3. Το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει
 4. Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μαραθώνος, ήτοι της:

 1. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος και της
 2. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

μέχρι την εγκατάσταση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Η22ΩΛΜ-ΑΞΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η22ΩΛΜ-ΑΞΛ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *