Περί Συγκρότησης της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος με τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του Τουρισμού»

Αριθμός Απόφασης: 82/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α).
 3. Το Άρθρο 2 του πρότυπου κανονισμού λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού.
 4. Την απόφαση 16/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα περί ορισμού Προέδρου  και τουριστικών φορέων αυτών στην επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζονται ως μέλη της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος οι υπάλληλοι του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του Τουρισμού:

 1. Άννα Σωτήρχου – Λάμπρου Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αναπληρώτρια την Ειρήνη Σπανού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
 2. Χατζηγαβριήλ Ελευθερία Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής και Τουριστικής Ανάπτυξης με αναπληρώτρια την Καλιακούδα Μαρία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (82 – 2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)                                                       

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΟΟ8ΩΛΜ-ΘΥ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΟ8ΩΛΜ-ΘΥ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *