Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 16/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 16/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 21/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται ότι ενόψει της έναρξης του ετήσιου φεστιβάλ που πραγματοποιείται εντός του πολιτιστικού πάρκου, καθώς και την έλλειψη προσωπικού για την λειτουργία του κυλικείου το οποίο πρέπει να λειτουργεί διαρκώς ώστε αφενός να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες του Πάρκου και αφετέρου να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για τον Δήμο.

  1. Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης δημοπρασίας της πλειοδοτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης σε συμμόρφωση  με την υπ’ αριθ. 45520/2024 Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *