Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 103/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 4. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικού ελέγχου και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 5. Την υπ αριθ πρωτ 2773/31-01-2024 γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη.
 6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 7. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 00.6031.01 & 00.6051.20 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον Δ********* Χ********* του Ε********* ως Ειδικό Συνεργάτη (ΠΕ) για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω κατέχει πτυχίο Εμπορικών Επιστημών της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και έχει τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικού ελέγχου και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ8Θ2ΩΛΜ-7Μ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ8Θ2ΩΛΜ-7Μ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *