Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών»

Αριθμός Απόφασης: 192/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2020 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ .Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 5075/12.12.23 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/12.12.2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας –Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων» όπως ισχύει.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 532/23-01-2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ περί κανόνων σχεδιασμού και διεξαγωγής ασκήσεων επί χάρτου.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1161/18-04-2023 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση  πολιτών  για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή  εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αρ.2374 του Ν. 4664/2020».
 7. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1309/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με θέμα «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α877/26-03-2024 με θέμα «Προγραμματισμός άσκησης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.7346/22-03-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί οργάνωσης άσκησης – ορισμό στελεχών  εκπροσώπων των φορέων για τη συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Συγκροτούμε την Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου (Ο.ΣΧ.Α) του Δήμου   Μαραθώνος, υπεύθυνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την αποτίμηση της άσκησης:

 1. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος  
 • κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης
 1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Στελέχη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ:
 • κ. Ευάγγελος Αγγελόπουλος, υπάλληλος του Τμήματος Φυσικών Καταστροφών
 • κα. Κωνσταντίνα-Ελένη Αντωνοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
 • κα. Βασιλική-Χρυσάφω Λιώση, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
 1. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
 • κα. Πλέσσα Αρετή,  αν. Προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού – Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ανατολικής Αττικής
 • κα. Μπάιμπου Σωτηρία, αν. Προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ανατολικής  Αττικής.
 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης
 • Αντιπύραρχος  Αθανάσιος Αρβανιτάκης
 1. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα
 • Α/Δ Αθανασοπούλου Δήμητρα : Αστυν. Διευθύντρια
 • Α/Υ  Μπακόπουλος Βασίλειος : Υποδιοικητής ΑΤ Μαραθώνα
 1.  Λιμεναρχείο Ωρωπού  
 • Σημαιοφόρος Λεμπούσης Βασίλειος   
 1. Αυτοτελές Τμήμα ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ
 • κ. Καπράλος Ιωάννης
 • κ. Κουκόπουλος Παναγιώτης

Β. Αρμοδιότητες της Ο.ΣΧ.Α. μεταξύ των άλλων είναι να αποφασίσει για τον χρόνο και τον χώρο διεξαγωγής της άσκησης, το σενάριο και τη λίστα επεισοδίων σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους καθώς και με τις οργανικές μονάδες του Δήμου που θα συμμετάσχουν.

Οι συνεδριάσεις της δύναται να διεξάγονται διά ζώσης ή διαδικτυακά.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΣΘΜΩΛΜ-ΑΜΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΘΜΩΛΜ-ΑΜΕ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *