Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 39η Συνεδρίαση 5ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 05/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμού 1516/2017 Απόφασης Δημάρχου «Περί μη άσκησης ενδίκων μέσων»
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από τον Κο Νίκανδρο Κεπέση
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από τον Κο Αλιφέρη Ιάκωβο.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή φωτοτυπιών της Τεχνικής Υπηρεσίας, και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος
 7. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 8. Λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης.
 9. Λήψης απόφασης για την έγκριση της αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου (Δημαρχείο) της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος.

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •