Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης» Αριθμός Απόφασης      357/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις …

Παράταση ισχύος των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Α΄214) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι 31/12/2021» Αριθμός Απόφασης      347/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος …

Έγκριση Διορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου» Αριθμός Απόφασης      325/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ . …

Περί έγκρισης διενέργειας για την επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας για την επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης» Αριθμός Απόφασης      348/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του …

Περί έγκρισης προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο ΣΜΑ Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο ΣΜΑ  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης      346/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. …

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 601/2019 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 601/2019 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης      345/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις …

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 600/2019 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 600/2019 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης      344/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις …

Περί έγκρισης διενέργειας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας  για την  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου προς χωροθέτηση σχολικού χώρου στην 6η Π.Ε. της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης …

Περί έγκρισης διενέργειας εργασιών συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α του Δήμου Μαραθώνος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας εργασιών συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης      339/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης      327/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του …

Περί ανάθεσης της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμό αγροτικών οδών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμό αγροτικών οδών στην Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα, για λόγους πρόληψης και ετοιμότητας λόγω ακραίας κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5)» Αριθμός Απόφασης      265/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος …

Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης      338/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις …

Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως υπαλλήλου ιδαχ λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως υπαλλήλου ιδαχ λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας» Αριθμός Απόφασης      1052/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 …

Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος και αντικατάστασή του» Αριθμός Απόφασης      326/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του …

Τροποποίηση της υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» Αριθμός Απόφασης      315/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης      332/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του …

Περί ανάθεσης υπηρεσιών για σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών …

Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατασκήνωσης Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης» Αριθμός Απόφασης      324/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & …

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης      304/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν …

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης      289/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν …