Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πινακίδων σήμανσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …

Αποδοχή αίτησης περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτριας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης της Δάφκου Σουλτάνας του Νικολάου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτριας ταφής-εκταφής νεκρών (κωδ.θέσης 201 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ …

Αποδοχή αίτησης περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης του Τόλλια Ιωάννη του Γεωργίου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών (κωδ.θέσης 201 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ …

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & …

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του …

Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντισηπτικών προϊόντων και προσωπίδων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντισηπτικών προϊόντων και προσωπίδων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊου covid-19». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος …

Λύση υπαλληλικής σχέσεως εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο …

Λύση υπαλληλικής σχέσεως εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΑΡΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ …

Περί απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων καθώς και με την αντικατάσταση επενδύσεων δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και την εγκατάσταση αντικουνουπικών σιτών στα παράθυρα της …

Περί απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής για την Έ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. …

Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας θερμομέτρων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας θερμομέτρων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊου covid-19». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει …

Περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …

Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: …

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από την θέση εργάτη καθαριότητας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από την θέση εργάτη καθαριότητας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης …

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από την θέση προσωπικού καθαριότητας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από την θέση προσωπικού καθαριότητας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης …

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση Γυμναστή στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση Γυμναστή στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» …

Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ …

Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 793/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ου Κλιμάκιο)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 793/2020  απόφασης  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ου Κλιμάκιο)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας …

Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση πυροσβεστήρων στην Ε΄ κατασκήνωση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση πυροσβεστήρων στην Ε΄ κατασκήνωση Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ …

Περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής παραλαβής τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής παραλαβής τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που παραδίδονται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα Δ.Ε. Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2020». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …