Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 606/2019                                      ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2019».   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 689/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου (ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 656/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Εργάτη τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 662/2019 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ για τη θέση του φύλακα στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 660/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 659/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση Ειδικού Συνεργάτη Χειροτεχνίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 658/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση Ναυαγοσώστη στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 657/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση του φύλακα στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 654/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 652/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης εργάτριας τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 651/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Εργάτη καθαριότητας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 649/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Αποθηκάριου στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 655/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Συντονιστή στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 645/2019 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 648/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου ιδοχ και αντικατάστασή του. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 589/2019 ΘΕΜΑ: «Μετάταξη πρώην δημοτικής αστυνόμου, από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού όπου υπηρετεί, στη δημοτική αστυνομία  Δήμου Μαραθώνος».  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών υποσταθμών Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     620/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Αποφ.:  642/2019 ΘΕΜΑ : «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη στον Δήμο Μαραθώνος βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ   αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης»  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 639/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης       640/2019         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του …