Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 6η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ …

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 5η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την από 11-03-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε στην 9η τακτική συνεδρίαση της ΕΠΖ έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Παρασκευή 04-10-2019 και ώρα 13:30, ύστερα από την 30/09/2019  πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου Στέργιου Τσίρκα, …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε στην 8η συνεδρίαση της ΕΠΖ έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 13:30, ύστερα από την 06/09/2019  πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου Στέργιου Τσίρκα, στο …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπή ποιότητας ζωής | Αποφάσεις 32, 33, 34, 35 και 36

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Αριθ.Απόφασης 32/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Κόλλια Ευαγγέλου Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 08/01/2018 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 24/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 09/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Αποφάσεις 46, 47, 48 και 49 της Οικονομικής επιτροπής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Αστρινάκη Αλέξανδρου, ο οποίος ψήφισε παρών) Να αναβληθεί η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 19/09/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 15/09/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση σε συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 1η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 28/07/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στη 5η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 3η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 29/06/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στη 4η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς: Δημοτικούς συμβούλους και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την , ημέρα , ύστερα από την 13/04/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς Δημοτικούς Συμβούλους και μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 27 Mαρτίου 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, ύστερα από …

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: « σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω …