Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 08/01/2018 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 24/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 09/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Αποφάσεις 46, 47, 48 και 49 της Οικονομικής επιτροπής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Αστρινάκη Αλέξανδρου, ο οποίος ψήφισε παρών) Να αναβληθεί η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 19/09/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 15/09/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση σε συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 1η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 28/07/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στη 5η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 3η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 29/06/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στη 4η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς: Δημοτικούς συμβούλους και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την , ημέρα , ύστερα από την 13/04/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς Δημοτικούς Συμβούλους και μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 27 Mαρτίου 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, ύστερα από …

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: « σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω …