Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων …

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙEITAI ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ …

Ανακοίνωση για την επιλογή ασκούμενων δικηγόρων

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ Κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 4585/20-2-2024 επαναληπτικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Μαραθώνος, επιλέχθηκαν οι: Γ******* Ε******* – Γ******* του Θ*******, και Λ******* Ε******* του Η*******.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ για κάλυψη έκτακτων αναγκών

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 8 – 12/3/2024 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις …

Επαναληπτική ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση 2 υποψηφίων δικηγόρων

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 2) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 21/2 – 1/3/2024. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων …

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-02-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-02-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του …

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟ

websupport Θέσεις εργασίας, ΝΠΔΔ Τετράπολις Σχολιάστε

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12-02-2024 έως και 23-02-2024 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για …

Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου …

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση 2 υποψηφίων δικηγόρων

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 2) Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206/ Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων …

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση υπ’ αρ. 28645/2023 για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνος έως την 31/12/2023

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση υπ’ αρ. 28645/2023 για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνος έως την 31/12/2023 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206 Α΄), …

4η επαναληπτική ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 1) Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με την …

3η Aνακοίνωση πρόσληψης Σχολικών Τροχονόμων για το σχολ. έτος 2023-2024

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν των υπ’ αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΩΞΟΕΠΟ-Λ1Η) και 52/2023 (ΑΔΑ: 6Ζ3ΟΟΕΠΟ-Ξ9Χ) Απoφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα …

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 2-2023

websupport Θέσεις εργασίας

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 2-2023 (Αρ.Πρωτ: 1418/18-9-2023).   Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΣΟΧ 2-2023

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 1-2023

websupport Θέσεις εργασίας

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 1-2023 (αρ.πρωτ:1373/7-9-2023)  

2η Aνακοίνωση πρόσληψης Σχολικών Τροχονόμων για το σχολ. έτος 2023-2024

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΩΞΟΕΠΟ-Λ1Η) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και …