Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/06/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Κυριακή, 16. Ιούνιος 2019 Λόγω ύπαρξης υψηλού κινδύνου πυρκαγιών στις 15 και στις 16 Ιουνίου 2019, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α /2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/06/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Σάββατο, 15. Ιούνιος 2019 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ύπαρξης υψηλού κινδύνου πυρκαγιών αύριο 15.06.2019, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο χάρτη, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός …