Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Κυριακή, 15. Σεπτέμβριος 2019 Έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔ0Μ7Λ7-ΩΣΩ) Με Δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 απαγορεύεται η κυκλοφορία: Στο «Πευκοδάσος Σχινιά» και στη «παραλία του Σχινιά», καθώς και: Στους δρόμους …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Σάββατο, 14. Σεπτέμβριος 2019 Έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔ0Μ7Λ7-ΩΣΩ) Με Δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 απαγορεύεται η κυκλοφορία: Στο «Πευκοδάσος Σχινιά» και στη «παραλία του Σχινιά», καθώς και: Στους δρόμους …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Παρασκευή, 13. Σεπτέμβριος 2019 Έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔ0Μ7Λ7-ΩΣΩ) Με Δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 απαγορεύεται η κυκλοφορία: Στο «Πευκοδάσος Σχινιά» και στη «παραλία του Σχινιά», καθώς και: Στους δρόμους …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Πέμπτη, 12. Σεπτέμβριος 2019 Για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018). Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/09/2019 …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Σάββατο, 7. Σεπτέμβριος 2019 Για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018). Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/09/2019 …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Πέμπτη, 5. Σεπτέμβριος 2019 Για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018). Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/09/2019 …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Τετάρτη, 4. Σεπτέμβριος 2019 Για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018). Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/09/2019 …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Τρίτη, 3. Σεπτέμβριος 2019 Επίσης, για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018).   Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/09/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας Leave a Comment

Δευτέρα, 2. Σεπτέμβριος 2019 Για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, απαγορεύεται: Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018). Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/09/2019 …