Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/06/2019

administrator Χάρτες επικινδυνότητας

Σάββατο, 15. Ιούνιος 2019 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ύπαρξης υψηλού κινδύνου πυρκαγιών αύριο 15.06.2019, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο χάρτη, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005). Β) Η χρήση πυρός …