Παιδικές χαρές Δήμου Μαραθώνος

Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών

administrator Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, εκτιμώμενη αξία 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  ΚΑΕ:00-6117.002. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης -επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 11/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης …

Sustainable Urban Mobility Plan - Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» με προεκτιμώμενη αμοιβή 52.015,48 € (χωρίς ΦΠΑ). CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή (€) 71322000-1 10 Μελέτες …

αποψίλωση

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 11.160,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης τριών ανελκυστήρων (παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης, παιδικός σταθμός «Πολύτεκνων» Μαραθώνας) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη ετήσια  αξία 1.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της ετήσιας δαπάνης  της …

καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων

Καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων παιδικών σταθμών του “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης ταπήτων των παιδικών σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 2.480,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 8.655,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 08-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. …

επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

Ε’ Κατασκήνωση | Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 8.655,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 08-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. …

Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού οικίσκων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες ετήσιου έλεγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων των παιδικών σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,ΚΑΕ:10-6633 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 2018. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα …

δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικούς σταθμούς

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος  ενδιαφέρεται να αναθέσει : την προμήθεια και την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας έκτασης 150 τετραγωνικών μέτρων στην παιδική χαρά (αύλειος χώρος) του παιδικού σταθμού Νέας Μάκρης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία Συνολικό ποσό : 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου …

υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων

Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Μαραθώνος,  εκτιμώμενης αξίας 9.998,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 12/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & …

Χημικές τουαλέτες

Μίσθωση χημικών τουαλετών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού τους, εκτιμώμενης αξίας 1.488,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04/06/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Για …

technical pc support

Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Τ.Π.Ε.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.472,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2018 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής …

πυρασφάλεια

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για την Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 5.227,84 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 04-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες και προμήθειες υλικών για τη συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα (επισκευή αντλιών), εκτιμώμενης αξίας 4.980,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04-06-2018 Τεχνική Έκθεση της …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 2.480,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου αναθέσεων έργων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) Ο Δήμος Μαραθώνος, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη (ορθή επανάληψη) …