Προκύρηξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα: Προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Λυκείου Μαραθώνα.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: Η …

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την …

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ Συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης

Διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για τη διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής,Ο προϋπολογισμός του …

Προμήθεια υλικών ύδρευσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται …

Προμήθεια κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθειας κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων  του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 2.976,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π14/2020 Μελέτη της …

Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος 

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου (2) «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών …

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων & κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων στα σχολικά κτήρια, στα δημοτικά κτήρια, στο σταθμό μεταφόρτωσης, εκτιμώμενης αξίας 7.936,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 15/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, …

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη λειτουργία Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου (1) «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη λειτουργία …

Προμήθεια κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθειας κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων  του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 2.976,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π14/2020 Μελέτη της …

Σύμβουλος υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες σύμβουλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 13/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, …

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα, εκτιμώμενης αξίας 4.994,70 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 21/5/2020 μελέτη της …

Προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (η οποία …

Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020 …

Προμήθεια χορτοκοπτικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χορτοκοπτικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας  του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.406,50 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π6/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, …

Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου …

Σύνταξη Μητρώου Τοπικών Παραγωγών, Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Με στόχο τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης, της επιχειρηματικής δράσης των Τοπικών Παραγωγών Δήμου Μαραθώνος και της Ανάδειξης- Προώθησης των προϊόντων τους, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος, καλεί τους παραγωγούς που δεν έχουν μέχρι σήμερα επικοινωνήσει με την …

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Κοινότητας Βαρνάβα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Κοινότητας Βαρνάβα, εκτιμώμενης αξίας 24.647,98 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην μελέτη 20/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της …

Προμήθεια χορτοκοπτικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χορτοκοπτικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.406,50 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π6/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και …

Γιατρός Εργασίας Δήμου Μαραθώνος | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 8.067,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π9/2020 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) οι με …