Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄τάξεως

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020 Αριθ. Πρωτ. 1072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄ τάξεως με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης μέχρι του ποσού των 8.900,00€ …

Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)  του Δήμου Μαραθώνος , εκτιμώμενης αξίας 5.167,50 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη 17/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας …

Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …

Εργασία συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά δύο ομάδες εργασιών: Α) Την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές, Διοικητικές, Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος. Ο Δήμος μας διαθέτει πλήθος κλιματιστικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν τόσο …

Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 10.700,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης …

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (1ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΛ) – Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  Ο Δήμαρχος Δήμου Μαραθώνος διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημοπρασία για την αγορά ακίνητου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου (1ου …

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εκτιμώμενης αξίας 16.485,05 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν …

Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα …

Προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών …

Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  …

Προμήθεια κλιματιστικών για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια κλιματιστικών  για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια κλιματιστικών για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ με το …

Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης …

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, εκτιμώμενης αξίας 3.875,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 25/09/2020 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού …

Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει το υποέργο (2) «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό MIS 5035524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Το Π.Δ. 315/99 «Περί εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ» και όπως τροποποιήθηκε. Το υπ’αριθμ.751/10-6-2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006845321 πρωτογενές αίτημα …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο, Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, μέχρι του ποσού των 6.000,00€ με τις ακόλουθες εργασίες και …

Προκύρηξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα: Προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Λυκείου Μαραθώνα.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: Η …

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την …

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ Συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης