Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή αύξηση του μόνιμου πληθυσμού του και την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών, αλλά και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου, προχώρησε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τις πολυπληθέστερες Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μάκρης και Μαραθώνα.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο εστιάζει στους ανθρώπους (δημότες – επισκέπτες) και στην ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης, με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών κινητικότητας.

Σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ  αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων θεσμικών και άλλων φορέων, καθώς επίσης και των πολιτών. Στα πλαίσια αυτής της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης, θα προσδιοριστούν και θα προτεραιοποιηθούν οι προσδοκίες σχετικά με το μέλλον του Δήμου Μαραθώνος όσον αφορά στην κινητικότητα, ώστε να διαμορφωθεί το όραμα πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ.

Για αυτό το σκοπό η συμμετοχή σας θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη στη 2η Δημόσια Διαβούλευση. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την συμβολή σας σε μια εποικοδομητική συζήτηση για τον εντοπισμό όλων των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στην κινητικότητα εντός του Δήμου Μαραθώνος.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας https://svak.marathon.gr/

Χρονικό Διάστημα συμμετοχής στην έρευνα από τις 19 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2021.

Η περίοδος της διαβούλευσης έληξε. Σύντομα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •