Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 18/2021 από (28-05-2021) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ακολουθούν σε μορφή αρχείου αποσπάσματα για τα παρακάτω θέματα από τα πρακτικά της συνεδρίασης 18/2021 (28-05-2021) της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος.

4.- (169 – 2021 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 165,00   τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

5ο Κατεπείγον θέμα (162 – 2021 ΟΕ). – Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 200,73   τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (sw)

7ο Κατεπείγον θέμα (164 – 2021 ΟΕ). – Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 49,50 τμ  για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με  χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) επιφανείας , εντός του παραχωρούμενου χώρου 10 τμ   της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •