Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΗ) Ο Δήμος Μαραθώνα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 4η Συνεδρίαση 29ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/1/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 2η συνεδρίαση 17ης Ιανουαρίου 2018

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 1η Συνεδρίαση 18ης Ιανουαρίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αναστολή παροχής υπηρεσιών Ληξιαρχείου

administrator Δελτία τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι από την 17η Ιανουαρίου 2018 έως και 21η Ιανουαρίου 2018 παύει η λειτουργία του ΠΣΛΗΠ και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρείται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν θα εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό. Σύμφωνα με …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 1η Συνεδρίαση 12ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/1/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 08/01/2018 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

Θέσεις εργασίας

Άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Μαραθώνος

administrator Θέσεις εργασίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 6 – 15/1/2018 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Μαραθώνος» που εδρεύει στο Μαραθώνα (Οινόης 6) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Όσες/ους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος …

Θέσεις εργασίας

18 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών)

administrator Θέσεις εργασίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 6 – 15/1/2018 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει …

Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 1η συνεδρίαση 9ης Ιανουαρίου 2018

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

βιβλιοδεσία

Ανάθεση εργασιών βιβλιοδεσίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες για την βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων Γραφείου Δημάρχου – Αντιδημάρχων καθώς και Μητρώων Αρρένων εκτιμώμενης αξίας 899,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 27/12/2017 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης …

Pet Microchip Scanner

Προμήθεια σαρωτών ταυτοποίησης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σαρωτές για ταυτοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων εκτιμώμενης αξίας 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 21/12/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 41η Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 40η Συνεδρίαση 19ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

αθλητικός εξοπλισμός

Εκποίηση πάγιων αθλητικών υλικών | ΚΕΔΜΑ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η επιτροπή καταγραφής και καταστροφής υλικών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. με την υπ’ αριθμ. 206/2017 απόφασή του, αποτελούμενη από τους ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ 332/2017 απόφαση του Διοικητικού …

κοινωνική συνοχή

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής

administrator Δελτία τύπου

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ατόμων ή ομάδων, μέσω ενός βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου στο γεωργικό τομέα, προσαρμοσμένο στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες βιοφυσικές συνθήκες του Δήμου μας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου …

δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο παιδικό σταθμό Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας έκτασης 150 τετραγωνικών μέτρων στον παιδότοπο (εξωτερικός χώρος) του παιδικού σταθμού Νέας Μάκρης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία Συνολικό ποσό : 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Για την …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια προσφορά, …