προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 που αφαιρέθηκαν από το …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 606.018,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και των τμημάτων 4, 5 και 6 (Ομάδες …

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/17.

administrator Δελτία τύπου

Σας ενημερώνουμε ,ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/17 μπορείτε να ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017 κατόπιν αιτήσεως εντός (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 28η Συνεδρίαση 11ης Αυγούστου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/8/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 27η Συνεδρίαση 9ης Αυγούστου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 09/8/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Θέσεις εργασίας

Πλήρωση 7 θέσεων στη Ε’ παιδική κατασκήνωση

administrator Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

Πλήρωσης επτά (7) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2017, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας). …

Πρότυπος παιδικός σταθμός “Η Παμμακάριστος”

administrator Δελτία τύπου

Γενικά: Αναγνωρίζοντας την σημασία της προσχολικής αγωγής, εδώ και πάνω από 35 χρόνια, έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο εμπιστοσύνης, ασφάλειας, αγάπης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Είναι ο πρώτος Παιδικός Σταθμός που εφάρμοσε τμήματα ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. …

αιμοδοσία στο Δήμο Μαραθώνος

Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας | Χτίζοντας γέφυρες κι όχι τοίχους

administrator Δελτία τύπου

        Ο Δήμος Μαραθώνα, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), αναδεικνύει το ανθρώπινο του πρόσωπο, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς ανάμεσα στους δημότες του, διοργανώνοντας έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, για …

δακοκτονία

Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας

administrator Δελτία τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 θα ξεκινήσει ο γενικός ψεκασμός  για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς μεταξύ άλλων στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μαραθώνος (στον Μαραθώνα και στο Γραμματικό), ο οποίος θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε …

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εκτελεστική Επιτροπή | Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2017

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 4η συνεδρίαση 31ης Ιουλίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …