Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Απόφαση Τεχνικού Προγράμματος 2018

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 32η Συνεδρίαση 4ης Οκτωβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 6η συνεδρίαση 3ης Οκτωβρίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Υπηρεσία Καθαριότητας

Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων και χειροκίνητων εργαλείων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων, χειροκίνητων εργαλείων-μικροαναλωσίμων ειδών για την υπηρεσία καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τεχνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας 3.692,92 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη από 01/08/2017 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. …

1ος ποδηλατικός γύρος

1ος ποδηλατικός γύρος Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου

1ος ποδηλατικός γύρος Δήμου Μαραθώνος την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους με τα ποδήλατά σας για έναν αξέχαστο ποδηλατικό γύρο!  Η εκκίνηση θα γίνει στις 10:00 π.μ. στην κεντρική πλατεία του Μαραθώνα με τερματισμός στην Αφετηρία …

Μίσθωση ακινήτου

ΚΑΠΗ Γραμματικού | Μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ «Τετράπολις»

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 80-120 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Γραμματικού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» …

Τεχνικές Υπηρεσίες - Ωράριο υποδοχής του κοινού

Τεχνικές Υπηρεσίες | Ωράριο υποδοχής του κοινού

administrator Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος από τη Δευτέρα 16/10/2017 θα δέχεται το κοινό κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από ώρα 9.30 έως 13.30 Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων του Δήμου Μαραθώνος Μεγαγιάννης Αδάμ

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 31η Συνεδρίαση 29ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | 4η επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 27ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε …

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 24η Συνεδρίαση 29ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Αποφάσεις 46, 47, 48 και 49 της Οικονομικής επιτροπής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Αστρινάκη Αλέξανδρου, ο οποίος ψήφισε παρών) Να αναβληθεί η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να …