Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 5η συνεδρίαση 22ας Σεπτεμβρίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού σχόλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες οικονομικού έτους 2017

administrator Λειτουργία του Οργανισμού σχόλια

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με ΑΠ 17384/18/8/17, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η Υποβολή κατάθεσης ηλεκτρονικών δηλώσεων για το Πόθεν Εσχες οικονομικού έτους 2017. Με ευθύνη των Προϊσταμένων, και των προέδρων επιτροπών παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχόλια

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 19/09/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 15/09/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 30η Συνεδρίαση 21ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή σχόλια

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6), με κριτήριο κατακύρωσης …

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | 3η επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …