σκούπες φαράσια

Προμήθεια εργαλείων σάρωσης (σκούπες–φαράσια–τσουγκρανόσκουπες)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί διάφορα εργαλεία σάρωσης (σκούπες – φαράσια – τσουγκρανόσκουπες) εκτιμώμενης αξίας 1.829,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 30/10/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

εορταστικός στολισμός

Προμήθεια εορταστικού στολισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εορταστικού στολισμού εν όψη των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 1.260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 20/11/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων και αποφράξεων σωληνώσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα: Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) …

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 36η Συνεδρίαση 20ης Νοεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

πλημμύρες

Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων | Πολιτική προστασία

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ Εάν κατοικείτε σε περιοχή, που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από πλημμύρες: Φροντίστε να ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τυχόν οδηγίες, σε περίπτωση επιδείνωσης του καιρού. Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 35η Συνεδρίαση 16ης Νοεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια προσφορά, …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 28η Συνεδρίαση 14ης Νοεμβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Αυθεντικός Μαραθώνιος | Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κυριακής 12.11.17

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Το Σάββατο 11.11.2017 και κατά τις ώρες 13.00΄ έως 15.30΄ θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, ως εξής: Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της …

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Leave a Comment

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από την 09/11/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …

athens classic marathon expo

Marathon Expo 2017 | 9 – 11 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do του Φαλήρου

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Από τις 9 έως και τις 11 Νοεμβρίου δίνουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Φαλήρου. Συμμετέχουμε και φέτος στην πιο δημοφιλή και πολυαναμενόμενη αθλητική έκθεση της χρονιάς, αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας.Σας …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σάκους και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη εκτιμώμενης αξίας 11.048,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη αριθ. 5/2017 Τεχνική ΄Εκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/05-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΕΠΟ-ΗΦΓ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184992) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 90/05-10-2017 (ΑΔΑ:6Π2ΩΟΕΠΟ-ΛΡΖ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184696) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 92/05-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: 7ΦΨ3ΟΕΠΟ-Ξ3Θ & ΑΔΑΜ:17REQ002185352), προτίθεται να προβεί στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος …

εκτυπωτικά φωτοτυπικά συστήματα

Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εκτυπωτικά συστήματα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Η εκτιμώμενη αξία των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 19.000 € πλέον ΦΠΑ και περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 μελέτη του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 70/03-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 69/03-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Η επιλογή του …