Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) δ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες ληξιάρχων Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τον μήνα Μάρτιο 2019 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις δημοτικές ενότητες ως εξής:   Α/Α  ΚΛΑΔΟΣ /                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ         …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

  Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τον μήνα Μάρτιο 2019 για τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μυλωνά Αναστασία κλάδου ΔΕ Διοικητικού, η οποία τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ως εξής:   ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες πρακτικογράφων τοπικών συμβουλίων

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία μηνός Μαρτίου 2019 για τον παρακάτω υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, που έχει οριστεί και τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, ως εξής: Α/Α  ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες και ανάθεση νυχτερινής εργασίας μονίμων υπαλλήλων

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακής αμοιβής για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες Δημοτικής Αστυνομίας

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου υπερωριακής αμοιβής για απογευματινή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για τον μήνα Μάρτιο του έτους …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες και ανάθεση νυχτερινής εργασίας υπαλλήλων Ι.Δ.O.Χ.

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.O.Χ. του Δήμου υπερωριακής αμοιβής για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες και ανάθεση νυχτερινής εργασίας υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακής αμοιβής για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωρίες ειδικών συνεργατών

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου Μαραθώνος, υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2019 ως ακολούθως:   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου  Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάκληση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) δ) …

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου 1 Σχόλιο

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Παρατείνεται η Ανοιχτή – Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος, έως την Παρασκευή 22/06/2018. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί …

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτί­ωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας …

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει: Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Κατσαγώνη Στέφανου του Λεωνίδα κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με …

Υπερωρίες | Πρακτικογράφου ΔΣ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2017 για την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας Μυλωνά Αναστασία κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, η οποία τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος. …

Υπερωρίες | Κατανομή στους πρακτικογράφους τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2017 για τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος, που έχουν οριστεί και τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης και Βαρνάβα και Τοπικής Ενότητας Γραμματικού Δήμου …

Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

Υπερωρίες | Κατανομή στους Ληξιάρχους τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις δημοτικές ενότητες ως εξής: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ …

Υπερωρίες | Κατανομή στη Δημοτική Αστυνομία τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Σχολιάστε

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου υπερωριακή αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΓΚΟΥΒΑ …