Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Παρατείνεται η Ανοιχτή – Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος, έως την Παρασκευή 22/06/2018. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί …

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτί­ωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας …

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει: Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Κατσαγώνη Στέφανου του Λεωνίδα κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με …

Υπερωρίες | Πρακτικογράφου ΔΣ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2017 για την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας Μυλωνά Αναστασία κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, η οποία τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος. …

Υπερωρίες | Κατανομή στους πρακτικογράφους τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2017 για τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος, που έχουν οριστεί και τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης και Βαρνάβα και Τοπικής Ενότητας Γραμματικού Δήμου …

Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

Υπερωρίες | Κατανομή στους Ληξιάρχους τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις δημοτικές ενότητες ως εξής: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ …

Υπερωρίες | Κατανομή στη Δημοτική Αστυνομία τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου υπερωριακή αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΓΚΟΥΒΑ …

Υπερωρίες | Κατανομή στους μόνιμους υπαλλήλους τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για το …

Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για το …

Υπερωρίες | Κατανομή στους ειδικούς συνεργάτες τον Ιανουαρίου 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου Μαραθώνος, υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: 1. ΓΚΟΝΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 20 2. ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 Ο …

Υπερωρίες | Κατανομή στο διοικητικό προσωπικό τον Ιανουαρίου 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: 1. ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 20 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 3. ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπηρεσιακό Συμβούλιο | Ορισμός εισηγητή υπαλλήλου & αναπληρωτή

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Μαραθώνας,   24 – 02 – 2017 Αριθ. Αποφ. : 388/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) β) Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και …