Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ τον Ιανουάριο 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Leave a Comment

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για το …

Υπερωρίες | Κατανομή στους ειδικούς συνεργάτες τον Ιανουαρίου 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Leave a Comment

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου Μαραθώνος, υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: 1. ΓΚΟΝΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 20 2. ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 Ο …

Υπερωρίες | Κατανομή στο διοικητικό προσωπικό τον Ιανουαρίου 2017

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Leave a Comment

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως: 1. ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 20 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 3. ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπηρεσιακό Συμβούλιο | Ορισμός εισηγητή υπαλλήλου & αναπληρωτή

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Leave a Comment

Μαραθώνας,   24 – 02 – 2017 Αριθ. Αποφ. : 388/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) β) Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και …