Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης  υαλοπινάκων του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 620/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] …

Περί έγκρισης διοργάνωσης παιδικού χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 616/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 615/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”» Αριθμός Απόφασης: 614/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες …

Περί έγκρισης προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 610/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις …

Περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 1234/18-01-2023 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 1234/18-01-2023 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022» Αριθμός Απόφασης: 605/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ …

Παράταση πρόσληψης επτά (7) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΥΠΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου 1 Σχόλιο

ΘΕΜΑ: «Παράταση πρόσληψης επτά (7) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΥΠΑ για την προώθηση της απασχόλησης» Αριθμός Απόφασης: 590/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 …

Περί ανάθεσης για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 591/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών εντός της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης  κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 587/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του …

Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Μ****** Ι****** του Κ****** λόγω συνταξιοδότησης» Αριθμός Απόφασης: 541/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 582/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 574/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. …

Περί έγκρισης προμήθειας σάκων και τσαντών αποβλήτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 573/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις …

Περί ανάθεσης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”» Αριθμός Απόφασης: 572/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». …

Περί ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης και διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας» Αριθμός Απόφασης: 571/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις των …

Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Προβολής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Προβολής για τη συμμετοχή του Δήμου στη Marathon EXPO στα πλαίσια του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 570/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 567/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης  υαλοπινάκων» Αριθμός Απόφασης: 565/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 564/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης και διακίνηση επιστολικής αλληλογραφίας» Αριθμός Απόφασης: 563/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις των άρθρων …