Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 17η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την  Πέμπτη 11-7-2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 15η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Πέμπτη  27-6 -2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 16/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 16η  ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη  27-6-2024  και ώρα 17.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 14η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  28-5-2024  και ώρα 15.30 μ.μ.,  σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 13η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη 14-5 -2024 και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 12/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 12η  ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την  Πέμπτη  25-4-2024  και ώρα 17.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 11η  ειδική τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την  Πέμπτη  25-4 -2024  και ώρα 16.30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 10/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 10η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 25-4 -2024 και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 9η  τακτική συνεδρίαση του Σώματος,  την  Παρασκευή 19-4-2024  ώρα  15.00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά περιφοράς, 8η  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, (λόγω του ότι κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός υπόλογου για την συνέχιση του έργου  «EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 7η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 19-3-2024  και ώρα  16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2024 (ειδική συνεδρίαση)

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 6η  ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη  27-2-2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 6η  ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη  27-2-2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρο …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 5η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη  15-2-2024  και ώρα 16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 4η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη   23-1-2024  και ώρα  17.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 3/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 3η  ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Πέμπτη 11-1-2024  και ώρα 17.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 2η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Πέμπτη 11-1-2024  και ώρα  16.30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Περί εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου  2024  και ώρα 11.00 π.μ,, διεξάχθηκε  διά ζώσης, η 1η  ειδική τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, στο κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου δρόμου, στον Μαραθώνα,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 1/2024

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής». Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 1η  ειδική τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 2-1-2024  και ώρα  11.00 π.μ., …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 29/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 29  τακτική   Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τετάρτη  27-12-2023   και ώρα  15.00 μ.μ.,  στο κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου δρόμου, στον Μαραθώνα,  σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του …