Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 22/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  22η  έκτακτη κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Δευτέρα 13-11-2023  και ώρα  13.45 μ.μ., (λόγω …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 21/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e-presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  21η  τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την   Παρασκευή 10-11-2023  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 20/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  20η  τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 24-10-2023  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 19/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με  δια περιφοράς, 19η κατεπείγουσα  Συνεδρίαση  του Σώματος, την  Τετάρτη  20-9-2023  και ώρα  14.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη,  με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr,, , 18η τακτική  Συνεδρίαση  του Σώματος, την  Τετάρτη  13-9-2023  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη,  με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) 17η τακτική  Συνεδρίαση  του Σώματος, την  Τρίτη  22-8-2023  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια ζώσης, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, 15η έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση (λόγω του ότι επείγουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση διαδικασιών, που αφορούν το δημοτικό σχολείο Βαρνάβα- 375/2-6-2023 εγκύκλιο ΥΠΕΣ), Συνεδρίαση  του Σώματος, την …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, 15η έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση διαδικασιών-συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου, και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος, την Τετάρτη 2-8-2023  – η αναβολή του οποίου  πιθανόν να …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, 14η έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση διαδικασιών – η αναβολή των οποίων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου, 375/2-6-2023 εγκύκλιο ΥΠΕΣ), η διαδικασία …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  13η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη  11-7-2023 και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 12/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς  (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 12η   έκτακτη κατεπείγουσα (λόγω του ότι πρέπει να καλυφθούν έξοδα κηδείας)  Συνεδρίαση …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 11η τακτική ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη  13-6-2023 και ώρα …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 10/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 10η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 13-6-2023  …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 9η τακτική ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη  16-5-2023 και ώρα …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 8η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 16-5-2023  …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 7η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος, την   Τρίτη 4-4-2023 …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 6Η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη 4-4-2023 …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς  (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 5η  έκτακτη κατεπείγουσα    Συνεδρίαση του Σώματος, (λόγω του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 4η τακτική Συνεδρίαση του …