Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 18η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, τη Δευτέρα   19-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 17η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 16/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 16η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 14η έκτακτη κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, (διαδικασία διεξαγωγής της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικώς, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα από 15.00 μ.μ έως 16.00 μ.μ, κατά το οποίο οι σύμβουλοι μπορεί να αποστέλλουν τις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 12/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, (διαδικασία διεξαγωγής της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικώς, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα από 12.00 μ.μ έως 14.00 μ.μ, κατά το οποίο οι σύμβουλοι μπορεί να αποστέλλουν τις απόψεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 13-09-2022  και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 10/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 23-08-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την Πέμπτη 28-07-2022 και ώρα 17.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την   Πέμπτη  30-06-2022  και ώρα  16.30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 7η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την  Πέμπτη 30-06-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 31/20-5-2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/20-5-2022 Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021,(11-2022 Απόφαση Κοινότητας Νέας Μάκρης. Δείτε την κανονιστική απόφαση ΔΣ

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 30/20-5-2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/20-5-2022 Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών. Δείτε την κανονιστική απόφαση ΔΣ

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), …

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 5/20-5-2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/20-5-2022 τακτικής με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί λήψης απόφασης: α) έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της   Κοινότητας Νέας  Μάκρης Δήμου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 3/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 1/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η /2022 ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.» Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου (Ταχ. διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος και …