Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 6Η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη 4-4-2023 …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς  (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 5η  έκτακτη κατεπείγουσα    Συνεδρίαση του Σώματος, (λόγω του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 4η τακτική Συνεδρίαση του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 3/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 3η τακτική Συνεδρίαση του …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 2η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 14-2-2023 και ώρα 15.30 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 22/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 22η τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος,  την Τρίτη 27-12-2022 και ώρα 15.00 …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 21/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 21η έκτακτη κατεπείγουσα  (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 20/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 20η έκτακτη κατεπείγουσα  (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 19/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 19η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, τη Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 16.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 18η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, τη Δευτέρα   19-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 17η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 16/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 16η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 14η έκτακτη κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, (διαδικασία διεξαγωγής της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικώς, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα από 15.00 μ.μ έως 16.00 μ.μ, κατά το οποίο οι σύμβουλοι μπορεί να αποστέλλουν τις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 12/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, (διαδικασία διεξαγωγής της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικώς, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα από 12.00 μ.μ έως 14.00 μ.μ, κατά το οποίο οι σύμβουλοι μπορεί να αποστέλλουν τις απόψεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 13-09-2022  και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 10/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 23-08-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την Πέμπτη 28-07-2022 και ώρα 17.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την   Πέμπτη  30-06-2022  και ώρα  16.30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις …