Παραχώρηση περιπτέρων

Εκμίσθωση περιπτέρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 298/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 256/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λ.Μαραθώνος (έμπροσθεν …

μελάνια τόνερ εκτυπωτές φωτοτυπικά

Προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Μαραθώνος, …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & …

Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας | Επανάληψη πρόσκλησης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί στολές για τη Δημοτική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας 8.999,18 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2017 μελέτη του τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Marathon Expo

Δημιουργία και προμήθεια προωθητικού υλικού τουριστικής προβολής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και προμήθεια προωθητικού υλικού τουριστικής προβολής του δήμου με άμεσο στόχο την έκθεση του αυθεντικού Μαραθωνίου (MARATHON EXPO), εκτιμώμενης αξίας 2.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στη …

Παιδίατρος Παιδικών Σταθμών Τετράπολις

Παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στα παιδιά των παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου, οι οποίοι …

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, εκτιμώμενης αξίας 601,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη από 08/09/2017 τεχνική περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, δια βίου μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού. Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες | Προμήθεια βασικού εξοπλισμού | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βασικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες, εκτιμώμενης αξίας 3.851,44 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό Π7/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους (ομάδα Β σκυρόδεμα C16/20), με κριτήριο κατακύρωσης την …

Ελαστικά οχημάτων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 10.300,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 10/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & …

Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί στολές για τη Δημοτική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας 8.999,18 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2017 μελέτη του τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες | Προμήθεια βασικού εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βασικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες, εκτιμώμενης αξίας 3.851,44 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό Π7/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

Σύστημα τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης των οχημάτων και μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 10.900,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθ. 9/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου …

Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6), με κριτήριο κατακύρωσης …

Υπηρεσία Καθαριότητας

Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων και χειροκίνητων εργαλείων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων, χειροκίνητων εργαλείων-μικροαναλωσίμων ειδών για την υπηρεσία καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τεχνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας 3.692,92 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη από 01/08/2017 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. …

Μίσθωση ακινήτου

ΚΑΠΗ Γραμματικού | Μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ «Τετράπολις»

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 80-120 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Γραμματικού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | 4η επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

Ορκωτοί λογιστές

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή για το Ν.Π.Δ.Δ. “Τετράπολις”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», για την διαχειριστική χρήση των ετών 2014 και 2015 εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Φυσικά ή …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …