τροφή αδέσποτων σκύλων

Προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων 2017, εκτιμώμενης αξίας 6.075,38 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης …

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ερμαρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ερμαρίων για χώρο αρχείου στο δημοτικό κατάστημα Γραμματικού, εκτιμώμενης αξίας 3.781,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στην από 1/8/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία πιστοποίησης δύο (2) ανελκυστήρων παιδικών σταθμών, συγκεκριμένα ενός (1) ανελκυστήρα στον παιδικό σταθμό Νέας Μάκρης και ενός (1) ανελκυστήρα στον παιδικό σταθμό «πολυτέκνων» στο Μαραθώνα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 500,00€ συμπεριλαμβανομένου …

Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

δωρεές - αλληλεγγύη - βοήθεια σε συνανθρώπους

Προσφορά αγάπης

administrator Δελτία τύπου

Το αυτοτελές τμήμα “Κοινωνικής Προστασίας” του Δήμου Μαραθώνα προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτές τις πόρτες του στους κατοίκους που έχουν ανάγκη σίτισης και ειδών πρώτης ανάγκης, με την στήριξη και την εθελοντική προσφορά ιδιωτών και επαγγελματιών. Περιμένουμε και την δική σας …

πλαστικά καπάκια

Ανακύκλωση καπακιών

administrator Δελτία τύπου

ΜΑΖΕΥΩ ΚΑΠΑΚΙΑ, ΜΟΙΡΑΖΩ ΧΑΜΟΓΕΛΑ! Το αυτοτελές τμήμα “Κοινωνικής Προστασίας. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού” του Δήμου Μαραθώνος συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων “Αγάπη για ζωή” και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Ένα παιδί μετράει τα άστρα” και: Μαζεύουμε …