Μπρεξίζα - Ιερό των Αιγυπτίων Θεών

Δελτίο τύπου για τον βανδαλισμό του Ιερού των Αιγυπτίων Θεών στη Μπρεξίζα

administrator Δελτία τύπου, Επιτροπή Τουρισμού

Την Δευτέρα 25/6/2018 η Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής επισκέφθηκαν το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών στη Μπρεξίζα. Λόγος της επίσκεψης ήταν η εκ νέου εκκίνηση των ανασκαφικών εργασιών στο σημείο από την ΕΦΑΑΝΑΤ. Η νέα αυτή ανασκαφή είναι η καλύτερη …

Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού οικίσκων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …

ποιότητα θαλάσσιων υδάτων - πιστοποιητικά ανάλυσης

Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου

Πιστοποιητικά ανάλυσης Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα ακτών κολύμβησης όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την υπ’ αρίθμ. H.Π. 8600/416/E103 (ΦΕΚ 356/τ. Β’/26-02-2009) θέτει Ποιοτικά όρια υπό μορφή υποχρεωτικών τιμών, αλλά και πιο αυστηρών κατευθυντήριων τιμών. Σύμφωνα …

Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα - Καλοκαίρι 2018

Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα | Καλοκαίρι 2018

administrator Δελτία τύπου, Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα

Αγαπητοί φίλοι και θεατές, Σας καλωσορίζω στο φετινό φεστιβάλ, των θεατρικών παραστάσεων που θα διεξαχθούν όλο το καλοκαίρι, έως και τον Σεπτέµβριο. Το θέατρο είναι αναγκαίο µέσο παιδείας και γνώσης, όχι µόνο για την επαγγελµατική αποκατάσταση ενός ανθρώπου αλλά και …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες ετήσιου έλεγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων των παιδικών σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,ΚΑΕ:10-6633 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 2018. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 29ης Ιουνίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/6/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικούς σταθμούς

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος  ενδιαφέρεται να αναθέσει : την προμήθεια και την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας έκτασης 150 τετραγωνικών μέτρων στην παιδική χαρά (αύλειος χώρος) του παιδικού σταθμού Νέας Μάκρης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία Συνολικό ποσό : 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου …

υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων

Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Μαραθώνος,  εκτιμώμενης αξίας 9.998,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 12/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & …

Χημικές τουαλέτες

Μίσθωση χημικών τουαλετών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού τους, εκτιμώμενης αξίας 1.488,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04/06/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Για …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9η Συνεδρίαση 10ης Ιουλίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217  του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός …

technical pc support

Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Τ.Π.Ε.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.472,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2018 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής …

πυρασφάλεια

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για την Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 5.227,84 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 04-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες και προμήθειες υλικών για τη συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα (επισκευή αντλιών), εκτιμώμενης αξίας 4.980,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04-06-2018 Τεχνική Έκθεση της …

Θέσεις εργασίας

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

administrator Θέσεις εργασίας

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” Την …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 2.480,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη …

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Παρατείνεται η Ανοιχτή – Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος, έως την Παρασκευή 22/06/2018. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου αναθέσεων έργων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) Ο Δήμος Μαραθώνος, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη (ορθή επανάληψη) …

κάδοι απορριμάτων

Περιορισμός εναπόθεσης απορριμάτων

administrator Δελτία τύπου

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας να περιορίσουν την εναπόθεση απορριμμάτων λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΧΥΤΑ Φυλής (καθίζηση) . Το πρόβλημα σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε δεν θα λυθεί πριν την Πέμπτη 14 του μηνός, οπότε και θα μπορούμε να μεταφέρουμε ξανά …

αποψίλωση

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …