Νέα Μάκρη

Δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης | Πρόσκληση συνεδρίασης

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με …

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 19η Συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού …

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Πόθεν έσχες | Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

administrator Λειτουργία του Οργανισμού

Τα παρακάτω Πρόσωπα είναι υπόχρεα υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (μέχρι τις 30/6/2017) για το έτος 2015 στο www.pothen.gr ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Μαραθώνος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων: μία (1) θέση επί του …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική …

Το Σακάκι που βελάζει

Το Σακάκι Που Βελάζει | Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

administrator Δελτία τύπου

Η κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα Παρουσιάζει “Το Σακάκι που βελάζει” του Στανισλάβ Στρατίεβ σε σκηνοθεσία του Νίκο Γκεσούλη Πρεμιέρα Σάββατο 1 Ιουλίου ώρα 21:00 Μια πικρή κωμωδία με οξύ σατιρικό πνεύμα,  του βούλγαρου συγγραφέα  Στανισλάβ Στρατίεβ.  Ο συγγραφέας …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Παιδικοί σταθμοί της “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” | Συντήρηση ανελκυστήρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης, παιδικός σταθμός «Πολύτεκνων» Μαραθώνας) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω υπηρεσίας θα …

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 18η Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, και το απόσπασμα της υπ΄αριθμ.4 (θέμα 11ο ) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εκδόθηκε επί της προσφυγής της κ. Βασιλικής Σταυρακοπούλου και του κ. …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική Έκθεση …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 20η Συνεδρίαση 12ης Ιουνίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κ.λπ. για κήπους και παρτέρια

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σπόρους, φυτά, δενδρύλλια για κήπους και παρτέρια, κλπ. του Δήμου και της Ε΄κατασκήνωσης, εκτιμώμενης αξίας 4.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Παραχώρηση περιπτέρων

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 126/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και των 55/17 και 152/17 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου …

Πολιτική προστασία Μαραθώνα - Πυρκαγιές

Συμβουλές ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

administrator Δελτία τύπου

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στη δική μας αμέλεια. Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες). • Δεν ανάβουμε υπαίθριες …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …