Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Παραχώρηση περιπτέρων

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 126/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και των 55/17 και 152/17 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

Επισκευές σχολείων

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους …

υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας 10.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 12/5/2017 Τεχνική Έκθεση της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του …

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου

Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στη θέση Μπέη στον Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση αρδευόμενου αγροτεμαχίου στη θέση “Μπέη” (έκτασης 7 στρεμμάτων), σχολική περιουσία του 1ου Δημοτικού Μαραθώνα. Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία έχοντας …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση ηλεκτρολογικών βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 9/2017 Μελέτη …

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 8.500.00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 7/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 96/2016 και 28/2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το …

Γραφική ύλη

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου | Παροχή υπηρεσιών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη …

Λογιστική υποστήριξη

Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Πρόσληψη λογιστή

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας, Σχολικές Επιτροπές

2η Πρόσκληση Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου …

Συντήρηση κήπων και παρτεριών

Συντήρηση κήπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ από την “Τετράπολις”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. 44/6-4-2017 …

Γραφική ύλη

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την “Τετράπολις” (ΝΠΔΔ)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ο Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη …

Λογιστική υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη | Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το αντικείμενο των εργασιών θα αφορά στη λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή …

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα | Βελτίωση εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: , με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της …

Είδη καθαριότητας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την , εκτιμώμενης αξίας 6.451,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.548,38€, τα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα Γ-1.6 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. η με αριθ. Π1/2017 μελέτη και η με αριθ. πρωτ. 6122/29-3-2017 διακήρυξη). Για την …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 298.594,34 …