Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/EpidomaNaturalDisaster/, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα έντυπα, καθώς και φόρμα υπολογισμού του ποσού των αποζημιώσεων ανά δικαιούχο, για ενημέρωση και περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων σε φυσικά πρόσωπα.


Που να απευθυνθώ αν:Σημεία ενδιαφέροντος: