Αντιπυρική περίοδος 2023

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σε λίγες ημέρες ξεκινά η αντιπυρική περίοδος 2023 (από 1/5/2023 έως 31/10/2023) και πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται, εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβαίνουν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.94, περ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87) και βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθαρισμό των οικοπεδικών σας χώρων που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της επιστολής που επισυνάπτεται παρακάτω και την άμεση απομάκρυνση των κλαδευτικών υπολειμμάτων.

α) Ο χώρος εναπόθεσης κλαδευτικών υπολειμμάτων βρίσκεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης στην Λ. Διονύσου και πραγματοποιείται με ίδια μέσα δωρεάν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2294320548

β) Αφού έχετε ήδη προβεί στον καθαρισμό (τα κλαδέματα εντός του οικοπέδου σας) επικοινωνείτε στον αριθμό 2294320548 ή μέσω e-mail στο info@marathon.gr (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Δήμου) και υποβάλλετε αίτημα στην υπηρεσία καθαριότητας  για την αποκομιδή των κλαδεμάτων με μέσα του Δήμου.

γ) Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή αν έχετε ήδη προβεί στον καθαρισμό τους, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως ή με υποβολή σχετικής  αίτησης στα πρωτόκολλα των Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος ή μέσω e-mail στο info@marathon.gr (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Δήμου).

δ)Για αναγγελίες ακαθαρίστων οικοπέδων επικοινωνείτε μέσω  email στο info@marathon.gr (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Δήμου).

ε) Για τους οικοπεδικούς χώρους αρμοδιότητας  Δασαρχείου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κατόπιν επικοινωνίας μέσω των παρακάτω e-mail

  1. Δασαρχείο Πεντέλης dasarxeio_pentelis@attica.gr
  2. Δασαρχείο Καπανδριτίου  dasarxeio_kapandritiou@eedpatt.ypen.gr

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 2023

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6930079076

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ:

  1. ΣΑΦΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ: 6930079073 (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ)
  2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ 22940 61147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΓΓΙΝΗΣ 2294020933 (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ 2294320548  (Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ)

Ανακοινώσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023.

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023.
Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •